România fără corupție

Experienţa anterioară dobândită în comun de către Direcţia Generală Anticorupţie, Asociaţia Pro Democraţia şi Fundaţia Hanns Seidel România prin derularea în parteneriat a proiectelor „Plăteşte ZERO pentru ce ţi se cuvine!”, „Labirintul anticorupţie” şi „Lideri pentru integritate” ne îndreptăţeşte să credem că toate activităţile derulate în comun vor beneficia cel puţin de acelaşi succes. Apreciem că implementarea Proiectului #integritate2020 ar contribui la o mai bună înţelegere a fenomenului şi consecinţelor faptelor de corupţie prin informarea, educarea şi conştientizarea cetăţenilor şi a funcţionarilor publici folosind mesajele educative din filmele de scurt metraj având ca subiect corupţie şi/sau efectele acesteia.

Având în vedere Măsura 4.2.2 – Consolidarea cooperării cu societatea civilă în domeniul prevenirii corupţiei, respectiv educaţiei şi conştientizării cetăţenilor şi funcţionarilor MAI cuprinsă în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie, aprobat prin Ordinul nr. 72 din 15 iunie 2017, apreciem că în actuala situaţie generată de pandemia COVID 19, creșterea gradului de implicare civică a cetăţenilor, în special a tinerilor, și dezvoltarea lor ca vector de transmitere a mesajelor anticorupție în comunitate vin în sprijinul eforturilor instituţiilor publice şi ale societăţii civile de diminuare a corupţiei şi a efectelor sale asupra societăţii.