REGULAMENTUL

concursului de film de scurtmetraj cu tematică anticorupție România fără corupţie organizat în Proiectul #Integritate 2020​

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

Concursul de filme de scurtmetraj cu tematică anticorupție România fără Corupție (rofaracoruptie.ro) face parte din Proiectul #Integritate 2020 inițiat de Asociația Pro Democrația (www.apd.ro), Direcția Generală Anticorupție (www.mai-dga.ro) și Fundația Hanns Seidel România (www.hss.ro), denumiţi în continuare „organizatori”.
Proiectul este asociat Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția 2020.
Scopul proiectului este informarea, educarea şi conştientizarea cetăţenilor şi a funcţionarilor publici folosind mesajele educative din filmele de scurt metraj având ca subiect corupţie şi/sau efectele acesteia.
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament”). Regulamentul va fi accesibil pe toată perioada concursului accesând site-ul rofaracoruptie.ro
Concursul se desfășoară în perioada august – decembrie 2020, iar perioada de înscriere a filmelor de scurt metraj este 1 octombrie – 20 noiembrie 2020, ora 23.59. Formularele de înscriere primite după această dată nu vor fi luate în considerare.
Înscrierea în concurs a filmelor realizate se face completând formularul electronic de pe site-ul rofaracoruptie.ro, la butonul Înscrie filmul tău aici.
Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe 9 decembrie a.c., de Ziua Internațională Anticorupție, în cadrul Galei Integrității – ediția 2020, la care, în funcţie de situaţia epidemiologică din acel moment, vor fi invitaţi realizatorii primelor 10 filme clasate. Cu această ocazie vor fi proiectate primele 10 filmele clasate. Ulterior, datei de 9 decembrie 2020 vor fi postate pe site-ul concursului link-uri pentru toate filmele participante în concurs.
Organizatorii își rezervă dreptul de a opri Concursul în orice moment, de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare de la momentul postării anunţului pe site-ul rofaracoruptie.ro
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica termenul limită pentru înscrierea filmelor de scurtmetraj, cu condiția să anunțe în prealabil acest lucru pe rofaracoruptie.ro

Concursul este deschis tuturor cetăţenilor români, indiferent de naționalitate, fără nicio discriminare, care au împlinit vârsta de 16 ani până la data înscrierii. Participanți care au vârsta cuprinsă între 16-18 ani se pot înscrie în concurs cu condiția depunerii acordului scris al unuia dintre părinţi.
Concursul film de scurt metraj cu tematică anticorupţie România fără corupţie se desfăşoară la două secţiuni: amatori şi profesionişti.
Fiecare participant poate concura cu un singur film, care să abordeze unul sau mai multe dintre următoarele subiecte:

a) urmările corupției asupra viitorului cetăţenilor/tinerilor – filme care ilustrează modul în care corupția afectează modul de viață, viitorul și nivelul de trai;
b) atitudinea ce trebuie adoptată faţă de faptele de corupţie – filme care ilustrează refuzul funcționarului public de a primi mită sau reacția cetățeanului atunci când i se cere mită;
c) modalitățile de sesizare a faptelor de corupție – lucrări care ilustrează modalitățile prin care pot fi sesizate faptele de corupție (ex. apel Call-center anticorupţie 0800.806.806, depunere denunţ, plângere etc.).

Organizatorii vor nominaliza şi publica pe site-ul proiectului numele celor 10 filme care intră în Competiția finală până la data de 1 decembrie 2020.
Filmele desemnate câștigătoare, la ambele secţiuni, pentru locurile I, II și III vor fi anunțate la data de 9 decembrie 2020, în cadrul Galei Integrității – ediția 2020.
Premiile, în valoare de 2.000 euro, vor fi acordate de sponsorul proiectului Auchan România.
Filmele câştigătoare vor fi utilizate ulterior în activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii de către organizatori sau terţi.
Pentru a fi eligibile, filmele înscrise în Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele reguli şi condiții de participare:
Regizorul sau producătorul care deține drepturile de difuzare ale filmului trebuie să completeze în întregime formularul online pe site-ul rofaracoruptie.ro, până la data de 20 noiembrie 2020, ora 23.59.
Pentru Concursul de film de scurt metraj România fără Corupţie, regizorul / producătorul filmului selectat se obligă să acorde dreptul de difuzare, gratuit, atât în cadrul proiectului, cât și după finalizarea acestuia în cadrul altor proiecte educaționale și activități de educaţie pentru promovarea integrităţii, pentru organizatori sau terţi.
Regizorul / producătorul filmului înscris își asumă întreaga responsabilitate pentru datele completate în formularul de înscriere.

Un juriu format din specialişti, reprezentanţi ai Asociației Pro Democrația, Direcției Generale Anticorupție și Fundației Hanns Seidel România, vor stabili filmele câştigătoare.

Condiţii de participare:
1. Producţiile trebuie să fie realizate în limba română. Dacă un film este realizat în altă limbă, producătorul este obligat să ofere subtitrare în limba română.
2. Durata filmului va fi cuprinsă între minimum 3 minute și maximum 5 minute. Se pot înscrie în concurs şi filme deja realizate, dar să nu fie mai vechi de 6 luni.
3. Formatul de proiecție este digital, HD – 1280 x 720 sau FullHD – 1920 x 1080, recomandat format MP4, Data rate 15 – 30 mbs, Stereo aac. Nu se acceptă alt tip de format.
4. Filmele câştigătoare trebuie să conţină mesaje care să contribuie la determinarea adoptării unui comportament integru de către cetăţenii şi funcţionarii statului român.
5.Nu vor fi acceptate filme care conțin mesaje cu conținut injurios sau obscen.
6. Nu este permis conţinutul explicit sau sugestiv sexual/nuditate/pornografic/ defăimător despre vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi.
7. Nu vor fi acceptate scenariile care promovează alcoolul, drogurile, tutunul, armele (folosirea acestora), activităţi care pot părea periculoase sau mesaje politice.
8. Nu este permisă utilizarea de mărci, logo-uri sau însemne comerciale (ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private, precum şi utilizarea informaţiilor de identificare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
9. Nu este permisă utilizarea de cadre care includ nume, fotografii sau alte indicii ce permit identificarea unor persoane, cu excepţia situaţiilor în care regizorul / producătorul îşi asumă că are acordul scris al acestora.
10. Nu este permisă în niciun fel prezentarea sau identificarea minorilor, cu excepţia cazului în care regizorul / producătorul este părintele sau tutorele legal al acestuia, aspect asumat de regizorul / producătorul prin acceptarea prezentului regulament.
11. Angajaţii Asociației Pro Democrația, Direcției Generale Anticorupție şi Fundației Hanns Seidel România şi membrii familiilor acestora nu pot participa la acest concurs

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE